fbpx

健檢數據解碼

健檢數據解碼

admin
  • 【#健檢數據解碼 – 腎】大家都知我地嘅腎臟係身體主要嘅過濾器,能夠過濾血液同製造尿液,將體內代謝廢物排走💨。除此之外,腎臟亦都有重要嘅分泌功能,例如分泌腎素(Renin)、紅血球生成素同活化維生素D等等。腎臟有毛病嘅可怕之處在於早期冇明顯嘅症狀,嚴重嘅話就要長期「洗腎」㗎啦😫!不過檢查還檢查,收到報告嗰陣啲數字根本睇唔明⋯⋯好亂啊🤯! #身體檢查 #腎 #腎臟 #腎衰竭 #氯化物 #尿素氮 #肌酸酐 #腎小球

常見疾病

精選文章